Het secretariaat en de ledenadministratie wordt verzorgd door:

Secretariaat Zaterdagacademie
E-mail: Zaterdagacademie@gmail.com

Locatie verenigingsbijeenkomsten: (Let op: geen postadres!)

Vakcollege Eindhoven
Piuslaan 93
5643 PT Eindhoven

Leden kunnen informatie en links over tentoonstellingen en andere activiteiten doorgeven aan:

De web-beheerder
E-mail: ZAwebbeheer@kpnmail.nl